Dobrodošli na stranice našeg medicinskog centra

  • Centrala: +382 (0)33 427-200
    Fax: +382 (0)33/451-457

  • dzb@t-com.me
    www.dzbudva.com

  • Popa Jola Zeca
    85310 Budva, ME

OGLASI

JAVNE NABAVKE

Javne nabavke

08.06.2018

  Javna nabavka male vrijednosti br. 1140/18 - Izmjena zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti broj 1131/18 od 07.06.2018godine


07.06.2018

  Javna nabavka male vrijednosti br. 1131/18 - Zahtjev za dostavljanje ponuda


07.05.2018

  Javna nabavka male vrijednosti br. 854/18 - Zahtjev za dostavljanje ponuda


07.05.2018

  Javna nabavka male vrijednosti br. 853/18 - Zahtjev za dostavljanje ponuda


07.05.2018

  Javna nabavka male vrijednosti br. 854 - Zahtjev za dostavljanje ponuda


07.05.2018

  Javna nabavka male vrijednosti br. 854/18 - Zahtjev za dostavljanje ponuda


12.04.2018

  Javna nabavka male vrijednosti br. 728/18 - Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti-kancelariski materijal


11.04.2018

  Javna nabavka male vrijednosti br. 721/18 - Zahtjev za dostavljanje ponuda -medicinski obrasci


13.03.2018

  Javna nabavka male vrijednosti br. 535/18 - Zahtjev za dostavljanje ponuda iz oblasti osiguranja


02.03.2018

  Javna nabavka male vrijednosti br. 373/18 - Zahtjev za dostavljanje ponuda za medicinski materijal iz oblasti labaratorije


09.02.2018

  Javna nabavka male vrijednosti br. 187/18 - Zahtjev za dostavljanje ponude za potrošna sredstva za dijalizu


07.02.2018

  Javna nabavka male vrijednosti br. 169/18 - Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku rastvora i medicinskih sredstava za hemodijalizu


30.11.2017

  Javna nabavka male vrijednosti br. 1712/17 - Zahtjev za dostavljanje ponude za nabavku medicinske opreme


© 2018 JZU Dom zdravlja - Budva