Dobrodošli na stranice našeg medicinskog centra

 • Centrala: +382 (0)33 427-200
  Fax: +382 (0)33/451-457

 • dzb@t-com.me
  www.dzbudva.com

 • Popa Jola Zeca
  85310 Budva, ME

DOM ZDRAVLJA "BUDVA"

ORGANIZACIONE CJELINE

Dijaliza

U Domu zdravlja u Budvi postoji Ambulanta za dijalizu kod termalnih oštećenja bubrega, odnosno Ambulanta za Holiday dijalizu. Aparati u Centru za Holiday dijalizu sposobni su da obavljaju hemodijafiltraciju (HDF) koja predstavlja savremeni i najkompleksniji tip dijalize kojim se uklanjaju mali, srednji i veliki molekuli. Po potrebi na našim aparatima se može obavljati i standardna bikarbonatna dijaliza.

Naša ambulanta za "holiday" dijalizu posjeduje prikladan i komforan prostor u kome su higijenski uslovi na najvišem mogućem nivou. Kvalitet vode koja se koristi je čistoće ispod 8 mikrosimensa. Osoblje je stručno i ljubazno, a permanentno se vrši stručni nadzor i kontrola vršenja dialize, kontrola ispravnosti aparature, kvaliteta vode i dr.

 • Šef službe: dr Radmila Pokrajac, spec.opšte medicine

  Odgovorna sestra: Olivera Liješević

  Kontakt telefon 033/427 -211; 033/427-231
  Email: dzb@t-com.me

© 2018 JZU Dom zdravlja - Budva