Dobrodošli na stranice našeg medicinskog centra

  • Centrala: +382 (0)33 427-200
    Fax: +382 (0)33/451-457

  • dzb@t-com.me
    www.dzbudva.com

  • Popa Jola Zeca
    85310 Budva, ME

DOM ZDRAVLJA "BUDVA"

HOLIDAY DIALYSIS CENTER

Holiday Dialysis Center

U Domu zdravlja u Budvi postoji Ambulanta za dijalizu kod termalnih oštećenja bubrega, odnosno Ambulanta za Holiday dijalizu. Aparati u Centru za Holiday dijalizu sposobni su da obavljaju hemodijafiltraciju (HDF) koja predstavlja savremeni i najkompleksniji tip dijalize kojim se uklanjaju mali, srednji i veliki molekuli. Po potrebi na našim aparatima se može obavljati i standardna bikarbonatna dijaliza.

Naša ambulanta za "holiday" dijalizu posjeduje prikladan i komforan prostor u kome su higijenski uslovi na najvišem mogućem nivou. Kvalitet vode koja se koristi je čistoće ispod 8 mikrosimensa. Osoblje je stručno i ljubazno, a permanentno se vrši stručni nadzor i kontrola vršenja dialize, kontrola ispravnosti aparature, kvaliteta vode i dr.


 

Karakteristike aparata za dijalizu "INTEGRA"-Hospal, Italija


 Aparat za dializu "INTEGRA"-Hospal, Italija
 Standardni protok dijalizne tecnosti - 500 ml/min.
 Veliki protok dijalizata - 750 ml/min. - 1000 ml/min.
 Bikarbonatna dijaliza - dijaself filter
 Dodatno filtriranje dijalizne tenosti
 Hemodijafiltracija - AFB
 Profilisana ultrafiltracija
 Profilisana koncetracija
 Sekvencionalna ultrafiltracija
 Bkarbonatna dijaliza sa bikardom
 Hemoskan - prikaz hemoglobina
 Dijaskan - kvalitet dijalize
 Hemokontrola - prikaz volumena krvi
 BMP - mjerač krvnog pritiska i frekfrenca
 Memorija pacijenta u programu
 Komunikacija sa aparatom na maternjem jeziku
 Automatska dezinfekcija sa ispiranjem i automatskim gašenjem

© 2018 JZU Dom zdravlja - Budva