Dobrodošli na stranice našeg medicinskog centra

  • Centrala: +382 (0)33 427-200
    Fax: +382 (0)33/451-457

  • dzb@t-com.me
    www.dzbudva.com

  • Popa Jola Zeca
    85310 Budva, ME

ORGANIZACIONE CJELINE

IZABRANI DOKTOR

O izabranom doktoru

Primarnu zdravstvenu zaštitu građani ostvaruju preko izabranog doktora ili izabranog tima u mjestu prebivališta i to


  izabranog doktora za djecu - pedijatra

  izabranog doktora za odrasle i

  izabranog doktora za žene - ginekologa


Građani sami biraju doktora sa liste izabranih doktora. Osiguranici imaju pravo promjene izabranog doktora i prije isteka jedne godine u slučajevima predviđenih Pravilnikom pri čemu su dužni da u Izjavi - promjeni izabranog doktora navedu razlog promjene.

Izbor doktora za osiguranike mlađe od 15 godina ili lica pod starateljstvom vrši roditelj ili staratelj.

Osiguranik ženskog pola pored izabranog doktora ima i pravo na izbor izabranog doktora za žene - ginekologa.

Zakazivanje pregleda kod izabranog doktora može se izvršiti direktno ili indirektno (putem telefona). Zakazivanje obavlja sestra iz tima.

Zakazivanje pregleda se može izvršiti i elektronskim putem.

U slučaju privremene odsutnosti izabranog doktora (zbog korišćenja godišnjeg odmora, bolovanja, službenog puta i dr.), osiguranicima registovanim kod njega dom zdravlja obezbjeđuje doktora ("doktor u zamjeni") koji privremeno mijenja odsutnog doktora.

Radno vrijeme:
prva smjena 07h -14h, druga smjena 14h-21h

© 2018 JZU Dom zdravlja - Budva