Dobrodošli na stranice našeg medicinskog centra

  • Centrala: +382 (0)33 427-200
    Fax: +382 (0)33/451-457

  • dzb@t-com.me
    www.dzbudva.com

  • Popa Jola Zeca
    85310 Budva, ME

OGLASI

JAVNE NABAVKE

Javne nabavke

13.05.2021

  Javna nabavka male vrijednosti br. 1291 - Zahtjev za dostavljanje ponuda


18.03.2020

  Javna nabavka male vrijednosti br. 441 - Zahtjev za dostavljanje ponuda po predmetu nabavke: Osiguranje imovine,osiguranje od nesreća i zdrastveno osiguranje , osiguranje motornih vozila


02.03.2020

  Javna nabavka male vrijednosti br. 248 - Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti po predmetu nabavke radovi na postavljanju plafona u JZU Dom zdravlja Budva


21.02.2020

  Javna nabavka male vrijednosti br. 211 - Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti radovi na postavljanju epoksidnog poda u JZU Dom zdravlja Budva


30.07.2019

  Javna nabavka male vrijednosti br. 1203 - Zahtjev za dostavljanje ponuda -materijal za higijenu


20.06.2019

  Javna nabavka male vrijednosti br. 1049 - Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku mele vrijednosti : Nabavka medicinskih obrazaca za ZU \"Dom zdravlja Budva \" sukcesivno u periodu od godunu dana ili do isteka ugovorenog iznosa.


11.06.2019

  Javna nabavka male vrijednosti br. 1011 - Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku mele vrijednosti : Nabavka kancelariskog materijala za ZU:\"Dom zdravlja Budva \" \nsukcesivno u periodu od godunu dana ili do isteka ugovorenog iznosa


20.03.2019

  Javna nabavka male vrijednosti br. 349 - Pojašnjenje zahtjeva za dostavljanje ponuda broj 340/19


18.03.2019

  Javna nabavka male vrijednosti br. 340/19 - Zahtjev za dostavljanje ponuda za Osiguranje motornih vozila, opreme i lica


18.03.2019

  Javna nabavka male vrijednosti br. 340/19 - Zahtjev za dostavljanje ponuda za Osiguranje motornih vozila,opreme i lica.


16.11.2018

  Javna nabavka male vrijednosti br. 2187 - Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku medicinske opreme-Spirometra


25.10.2018

  Javna nabavka male vrijednosti br. 2017 - Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku potrosnog medicinskog materijala za dijalizu ( Fresenius aparate)


25.10.2018

  Javna nabavka male vrijednosti br. 2014 - Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku potrošnog medicinskog materijala za dijalizu


11.09.2018

  Javna nabavka male vrijednosti br. 1783 - Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti


10.08.2018

  Javna nabavka male vrijednosti br. 1633 - Zahtjev za dostavljanje ponuda-rastvori i medicinska sredstva za hemodijalizu na aparatima proizvođača \"GAMBRO/BAXTER\".


10.08.2018

  Javna nabavka male vrijednosti br. 1631 - Zahtjev za dostavljanje ponuda-rastvori i medicinska sredstva za hemodijalizu na aparatijma proizvodjača \"FRESENIUS\"


09.07.2018

  Javna nabavka male vrijednosti br. 1364 - Zahtjev za dostavljanje ponuda


06.07.2018

  Hitna javana nabavka br. 1346 - Zahtjev za dostavljanje ponuda za hitnu nabavku


06.07.2018

  Hitna javana nabavka br. 1345 - ODLUKA o pokretanju postupka hitne nabavke


21.06.2018

  Javna nabavka male vrijednosti br. 1196/18 - Zahtjev za dostavljanje ponuda


08.06.2018

  Javna nabavka male vrijednosti br. 1140/18 - Izmjena zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti broj 1131/18 od 07.06.2018godine


07.06.2018

  Javna nabavka male vrijednosti br. 1131/18 - Zahtjev za dostavljanje ponuda


07.05.2018

  Javna nabavka male vrijednosti br. 854/18 - Zahtjev za dostavljanje ponuda


07.05.2018

  Javna nabavka male vrijednosti br. 853/18 - Zahtjev za dostavljanje ponuda


07.05.2018

  Javna nabavka male vrijednosti br. 854 - Zahtjev za dostavljanje ponuda


07.05.2018

  Javna nabavka male vrijednosti br. 854/18 - Zahtjev za dostavljanje ponuda


12.04.2018

  Javna nabavka male vrijednosti br. 728/18 - Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti-kancelariski materijal


11.04.2018

  Javna nabavka male vrijednosti br. 721/18 - Zahtjev za dostavljanje ponuda -medicinski obrasci


13.03.2018

  Javna nabavka male vrijednosti br. 535/18 - Zahtjev za dostavljanje ponuda iz oblasti osiguranja


02.03.2018

  Javna nabavka male vrijednosti br. 373/18 - Zahtjev za dostavljanje ponuda za medicinski materijal iz oblasti labaratorije


09.02.2018

  Javna nabavka male vrijednosti br. 187/18 - Zahtjev za dostavljanje ponude za potrošna sredstva za dijalizu


07.02.2018

  Javna nabavka male vrijednosti br. 169/18 - Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku rastvora i medicinskih sredstava za hemodijalizu


30.11.2017

  Javna nabavka male vrijednosti br. 1712/17 - Zahtjev za dostavljanje ponude za nabavku medicinske opreme


© 2018 JZU Dom zdravlja - Budva