Dobrodošli na stranice našeg medicinskog centra

  • Centrala: +382 (0)33 427-200
    Fax: +382 (0)33/451-457

  • dzb@t-com.me
    www.dzbudva.com

  • Popa Jola Zeca
    85310 Budva, ME

DOM ZDRAVLJA "BUDVA"

OGLASI

Konkursi

KONKURS ZA DODJELU SPECIJALIZACIJE27.10.2017

JZU Dom zdravlja „Budva“ na osnovu člana 104 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Sl.list CG br. 3/16), i Saglasnosti Ministarstva zdravlja o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu specijalizacija br. 133-10/2017-38, raspisuje

K O N K U R S
ZA DODJELU SPECIJALIZACIJA

-INTERNA MEDICINA - 1 specijalizacija
-PORODIČNA MEDICINA – 1 specijalizacija

  KONKURS ZA DODJELU SPECIJALIZACIJE

KONKURS ZA DODJELU SPECIJALIZACIJE04.08.2016

JZU Dom zdravlja „Budva“ na osnovu člana 104 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Sl.list CG br. 3/16), i Saglasnosti Ministarstva zdravlja o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu specijalizacija br. 133-66/2016, raspisuje

K O N K U R S
ZA DODJELU SPECIJALIZACIJE

- MEDICINA RADA - 1 specijalizacija

  KONKURS ZA DODJELU SPECIJALIZACIJE

© 2018 JZU Dom zdravlja - Budva