Dobrodošli na stranice našeg medicinskog centra

  • Centrala: +382 (0)33 427-200
    Fax: +382 (0)33/451-457

  • dzb@t-com.me
    www.dzbudva.com

  • Popa Jola Zeca
    85310 Budva, ME

DOM ZDRAVLJA "BUDVA"

INFORMACIJE

Obavještenja

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti 23.11.2018

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti 23.11.2018

Spirometar

  Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti

Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti 31.10.2018

Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti 31.10.2018

Potrošni medicinski materijal za dijalizu na aparatima "GAMBRO/BAXTER"

  Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti

Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti 31.10.2018

Rastvori i medicinska sredstva za hemodijalizu na aparatima "FRESENIUS".

  Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti

Obavješzenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti 17.09.2018

Obavješzenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti 17.09.2018

  Obavješzenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti

Obavještenje o ishodu postupka javne nabavke br.136416.07.2018

Obavještenje o ishodu postupka javne nabavke br.136416.07.2018

  Obavještenje o ishodu postupka javne nabavke br.1364

obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti 15.06.2018

Radovi na krečenju unutrsšnjosti objekta

obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti 15.06.2018

Radovi na krečenju unutrsšnjosti objekta

  obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti

Obavjestenje o ishodu postupka nabavke mele vrijednosti 762/1817.04.2018

Medicinski obrasci

Obavjestenje o ishodu postupka nabavke mele vrijednosti 762/1817.04.2018

Medicinski obrasci

  Obavjestenje o ishodu postupka nabavke mele vrijednosti 762/18

Obavještenje o vakcinaciji i sistematskim pregledima djece12.03.2016

Molimo roditelje čija su djeca rođena 2013-2014 godine a kasne sa redovnom vakcinacijom da se jave izabranom pedijatru u Domu zdravlja u Budvi.

Od 01.04.2016. godine počinju sistematski pregledi djece rođene 2010. godine za upis u prvi razred osnovne škole. Sistematski pregled mogu zakazati lično u Domu zdravlja ili na telefon 033/427-218, 033/427-219

  Obavještenje o vakcinaciji i sistematskim pregledima djece

© 2018 JZU Dom zdravlja - Budva