Dobrodošli na stranice našeg medicinskog centra

 • Centrala: +382 (0)33 427-200
  Fax: +382 (0)33/451-457

 • dzb@t-com.me
  www.dzbudva.com

 • Popa Jola Zeca
  85310 Budva, ME

 • slider
  JZU Dom zdravlja Budva
  Vaša primarna zdravstvena zaštita
 • slider
  Naše usluge
  Izabrani doktor, RTG, ultrazvuk, mikrobiološka labartorija,
  biohejiska labaratorija, dijaliza, savjetovališta, jedinice za podršku...
 • slider
  JZU Dom zdravlja Budva
  Vaša primarna zdravstvena zaštita
Istorijat

Zgrada današnjeg Doma zdravlja je izgradena 1980. godine, uz pomoc ambasade SAD, posle katastrofalnog zemljotresa koji je pogodio Crnogorsko primorje. Tom prilikom ambasador Lawrence S, Eagluburger je izjavio: “Dom zdravlja koji ste izgradili uz našu pomoc, predstavlja znacajan doprinos društvenim uslugama Primorja i zadovoljan sam što vidim jedan tako atraktivan i funkcionalan objekat”. Te godine u Domu zdravlja je bilo zaposleno šest ljekara opšte prakse, jedan internista, jedan psihijatar, i dva ljekara na specijalizaciji pedijatrije i ginekologije,16 medicinskih tehnicara/sestara, 3 laboranta, 3 stomatologa sa 3 stomatološke sestre i tri stomatološka tehnicara. Danas u DZ radi 24 ljekara , 36 medicinskih sestara/tehnicara i 7 laboranata. Dom zdravlja Budva je sastavni dio sistema zdravstva Crne Gore. Dom zdravlja Budva pruža zdravstvene usluge za oko 30000 osiguranika. Dom zdravlja ima, u svom sastavu :

 • Zdravstvenu stanicu u Petrovcu "Doktor Vojislav Franicevic"
 • Ambulantu opšte medicine u Pržnom,
 • Turisticka ambulanta u Rafailovicima

Saradnja sa drugim ustanovama

Saradnja sa Specijalnom bolnicom "Vaso Cukovic" Risan se ostvaruje kroz konsultativni rad specijalista ortopedije i fizikalne medicine koji jednom sedmicno rade u prostorijama naše ustanove. Osim toga u Domu zdarvlja u istom režimu takode rade: kardiolog – internista iz Opšte bolnice Kotor, hirurg i specijalista ORL iz Opšte bolnice Cetinje kao i specijalista urolog Klinickog centra Crne Gore. U Domu zdravlja Budva radi ljekarska komisija za ljekarska uvjerenja koja se obavlja cetiri puta mjesecno sa ljekarima specijalistima, medicine rada, oftamologom, psihijatrom i psihologom Angažovanjem potrebnog specijalistickog kadra kvalitet i obim usluga JU "Doma zdravlja" se znatno povecava što korisnicima pruža potpuniju zdravstvenu zaštitu.

Tehnička opremljenost:

Na prostoru od oko 4700m2, nalazi se 7 ordinacija izabranog doktora za odrasle, 4 pedijatrijske ordinacije, prostorije ginekologije, mikrobiologije, biohemije, radiologije i epidemiologije. Radiološka služba je opremljena, RTG aparatom marke Simens, mamografom Planmed, i Simens UZ-nim aparatom, Biohemijska laboratorija posjeduje savremene ROCH aparate: dva za biohemijske analize , i po jedan za analizu krvne slike, elektrolite i protrombinsko vrijeme. U mikrobiološkoj laboratoriji se nalazi nova oprema neophodna za analize na nivou primarne zdravstvene zaštite. Ginekologija, pored uobicajene opreme posjeduje digitalni i optcki kolposkop. Prostorije jedinice za fizikalnu medicinu su opremljene aparatima za elektroterapiju, UZ-nu terapiju, laser, magnet, posjeduje i solux lampu i kazan za parafin. Holidey dijaliza posjeduje aparate za dijalizu Integra Hospal, Gambro AK200, Gambro AK200 ULTRA S.

JZU Dom zdravlja „BUDVA” je dobio prestižnu nagradu- priznanje Dr. Radovan Zogovic kao najbolja zdravstvena ustanova u Crnoj Gori za 2013.-tu godinu, od strane Ljekarske komore Crne Gore.

© 2018 JZU Dom zdravlja - Budva